Blog Image

Synpunkter

Regler

Denna blogg är till för att medlemmarna i Heimdal-Skogsbackens Samfällighetsförening skall kunna delge sina synpunkter på föreningens verksamhet.
Vi förutsätter att alla inlägg är seriösa och följer normal umgängeskultur i samhället.
Inlägg som är stötande eller kränkande kommer att tas bort.
Debattörer som bryter mot våra regler kommer att blockeras.

Du kan kommentera existerande inlägg utan att vara inloggad.
Ange namn eller fastighetsbeteckning i författarfältet när du ger en kommentar.

Anslutningstrafik Annelund

Annelund Posted on 2012-12-01 16:57:39

När Annelund exploateras kommer trafiken till och från det nya området att väsentligt belasta vägnätet inom nuvarande Samfällighetsförening.
Hur tycker du att trafiksituationen skall lösas?Exploatering Annelund

Annelund Posted on 2012-12-01 16:55:35

Det pågår en diskussion om Annelund och hur Annelund skall exploateras. Gällande detaljplan ger Lundbergs rättighet att stycka av 32 nya tomter i Annelundsområdet.
Troligen kommer dessa nya fastigheter att ingå i vår nuvarande samfällighetsförening.