Ni som är medlemmar i Samfällighetsföreningen inbjuds härmed att delge era synpunkter på verksamheten.
Synpunkter kan också skickas in via de mailadresser som finns på hemsidan.