Det pågår en diskussion om Annelund och hur Annelund skall exploateras. Gällande detaljplan ger Lundbergs rättighet att stycka av 32 nya tomter i Annelundsområdet.
Troligen kommer dessa nya fastigheter att ingå i vår nuvarande samfällighetsförening.