När Annelund exploateras kommer trafiken till och från det nya området att väsentligt belasta vägnätet inom nuvarande Samfällighetsförening.
Hur tycker du att trafiksituationen skall lösas?